Alumnes de segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria

El Departament d'Educació estableix el procediment d'admissió per als infants que es troben en alguna de les circumstàncies següents i s'han d'incorporar a un centre quan ja ha començat el curs:
• alumnes no escolaritzats a Catalunya o que canvien de domicili i de municipi (o de districte en el cas de Barcelona) durant el curs o
• alumnes que es troben en circumstàncies excepcionals
Els pares o tutors d'aquests alumnes han de presentar la sol•licitud d'admissió directament a la Regidoria d'Educació, que la notificarà a Inspecció.
Si el centre disposa de places vacants en l'ensenyament i nivell demanat, es pot formalitzar la matrícula; si el centre no té vacants, s'envia la sol•licitud al primer dels centre demanats que disposi de vacants.
En els casos dels alumnes escolaritzats, cal fer la matrícula en el nou centre i formalitzar la baixa en el centre de procedència.
La sol•licitud d'admissió s'ha de presentar acompanyada de la mateixa documentació que es demana en el tràmits de preinscripció escolar.
A més, cal acreditar la circumstància o les circumstàncies que permeten el canvi de centre al llarg del curs.
Les persones estrangeres que vénen a estudiar a Catalunya necessiten una sèrie de documentació per fer la preinscripció i la matriculació als centres educatius, en especial aquelles que per accedir als ensenyaments postobligatoris han d'acreditar els estudis cursats al seu país d'origen (veure enllaç d'informació per a no residents del web de la Generalitat).

Darrera actualització: 13.05.2015 | 14:15
Darrera actualització: 13.05.2015 | 14:15